Rekisteriseloste

Rekisteriseloste ja seloste henkilötietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Arctic Warriors Oy
Yhteystiedot:
Jokelantie 1654
97675 Narkaus

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa. Toimii samalla yrityksen tietosuojavastaavana.
Arctic Warriors Oy
Katja Misikangas, toimitusjohtaja
Jokelantie 1654
97675 Narkaus
[email protected]

2. Rekisteröidyt
Yrityksen rekisterissä ovat seuraavat henkilöt

  1. Verkkokaupasta ostaneet
  2. Itsensä uutiskirjeen tilaajaksi sivuilla arcticwarriors.fi ilmoittaneet
  3. Itsensä blogi- tai podcastpostauksien tilaajaksi sivuilla arcticwarriors.fi ilmoittaneet
  4. Yritysasiakkaat ja mahdolliset suspektit
  5. Yrityksen affiliate-kumppanit

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
• esim. Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)
• affiliate-kumppaneiden tietoja käsitellään kumppanuusohjelman palkkioiden maksamisen seuraamiseksi

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen hoitaminen
• palveluistamme kertominen
• uusista blogipostauksista ilmoittaminen
• affiliate-kumppaneille uusista yhteistyöverkoista tiedottaminen
• yritysasiakkaille suora myynti

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero
• verkkokaupan käyttäjänimi ja salasana
• affiliate-sivujen käyttäjänimi ja salasana

Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
• yritysasiakkaista asiakassuhteen vaihe ja keskustelujen eteneminen
• kertynyt affiliate-korvaus

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen [email protected]

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
• yritysasiakkaalta mahdollisen asiakassuhteen syntyessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Arctic Warriors Oy:n ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
• MailChimp
• Netvisor
• Google
• Crowdsignal

8. Käsittelyn kesto

• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
• Muita tietoja säilytetään vähintään 2 vuotta ensimmäisen kontaktoinnin jälkeen.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Esimerkiksi asiakasrekisteriä käsittelevät Arctic Warriors Oy:n työntekijät. Tämän lisäksi yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän (Netvisor) sekä Tilitoimiston työntekijöillä (TR Accounting) on rajoitettu pääsy yrityksen tietoihin.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Yrityksen www-sivuilla on käytössä Google Analytics, Hotjar, Facebook, AffiliateWP sekä Google Ads keksejä, jotka keräävät tietoa sen käyttäjistä nimettömänä. Näitä tietoja hyödynnetään yrityksen markkinointitarkoituksissa.

tiesitkö että ensitilaajan

etuihin kuuluu

ilmainen toimitus?

tiesitkö että ensitilaajan

etuihin kuuluu

ilmainen toimitus?